Novo-Gloss Lite Calibration Tiles Range

Novo-Gloss Lite Calibration Tiles – High Gloss (93 GU @ 60 degrees)

Replacement tile for NGL 60, NGL 20/60, NGL 45 High Gloss (93 GU @ 60º) Order Code: B5000-060

Novo-Gloss Lite Calibration Tiles – Low Gloss (10 GU@ degrees)

Replacement tile for NGL 60, NGL 20/60, NGL 45 Low Gloss (10 GU @ 60º) Order Code: B5000-050

Novo-Gloss-Lite-Mirror-Gloss-calibration

Novo-Gloss Lite Calibration Tiles – Medium Gloss (40 GU 60 degrees)

Replacement tile for NGL 60, NGL 20/60, NGL 45 Medium Gloss (40 GU @ 60º) Order Code: B5000-056

Novo-Gloss Lite Calibration Tiles – Mirror Gloss (900 GU @ 60 degrees)

Replacement tile for NGL 60, NGL 20/60, NGL 45 Mirror Gloss ( 900 GU @ 60º) Order Code: A5000-116